Mens-en-gevoel

“Verbinding,” de essentie !

“Verbinding,” de essentie !

Alles is met elkaar verbonden… Verbinding is de belangrijkste sleutel.

Verbinding creëert ervaren..

Verbinding creëert aanwezigheid..

Verbinding creëert betrokkenheid..

Verbinding creëert bestaan..

Verbinding creëert bewustwording..

Verbinding creëert BEleven..

Verbinding creëert veiligheid.

Maar er is ook veiligheid nodig om te durven (kunnen) verbinden.

Je komt ter wereld in ‘pure’ verbinding. Je denken, voelen en hart werken eenduidig samen op dezelfde golflengte.

Je staat innerlijk in verbinding. Je staat in balans, evenwicht, liefde, kracht en zelfvertrouwen.

Je voelt, luister en handelt vanuit je buikgevoel, intuïtie. Je hart spreekt.

Gaande weg verlies je de verbinding met jezelf en ben je uit verbinding met je gevoel, hart en lijf. Zo verlies je jou balans, evenwicht, liefde, kracht en zelfvertrouwen.

Je bent uit verbinding en leeft enkel nog vanuit je hoofd. Je gevoel, hart en lijf worden onbewuste delen van jezelf…

Je hoofd speelt de hoofdrol…

Je leeft naar buiten gericht en je bent jou binnen wereld ontgroeid..

Als er geen veiligheid meer is binnen in, laat je ook de verbinding los met je binnen wereld. Maw. je sluit jou gevoel en hart af, je lijf is enkel nog een uiterlijk, fysiek ‘omhulsel’..

Je doet dit vaak niet bewust. Het is een beschermingssysteem die je hebt ingeschakeld op pijnlijke momenten.

1/ waar je gevoel er niet puur is mogen zijn..

– als kind puur uiten wat je voelt en je gevoel is niet gehoord geweest of bekritiseerd.

Vb. Je weent en zegt dat je verdrietig bent. Je hoort : “zwijg.. ik heb nu geen tijd, ik ben bezig…” of “wenen is zwak zijn” of “je gaat nu toch niet zielig doen”..

Je bent afhankelijk van je zorgfiguren (ouders) in je kindertijd. Ze zijn jou voorbeelden. Je hebt hier nog niet de vrijheid om eruit te stappen. Je bent nog kind..

Dus hier ga jij je gaan ‘beschermen’ om het emotioneel aan te kunnen, om het emotioneel leefbaar te houden voor jezelf.

Hier sluit jij je verbinding met je gevoel, hart en lijf af..

Hier word je ‘natuurlijk’ emotioneel systeem van ‘ik mag voelen wat ik voel’ geblokkeerd. Het is hier niet veilig..

Of

2/ waar het gevoel te pijnlijk was om te voelen..

Vb. Verlies van een dierbare, verlies van je huisdier, gepest worden, zwaar ongeval, misbruik..

Ook hier gaan jij je gaan ‘beschermen’ om het emotioneel aan te kunnen, om het emotioneel leefbaar te houden voor jezelf.

Ook hier sluit jij je verbinding met je gevoel, hart en lijf af..

Ook hier word je ‘natuurlijk’ emotioneel systeem van ‘ik mag voelen wat ik voel’ geblokkeerd. Het is hier niet veilig..

Hier kan ook schaamte of schuld een rol spelen om wat je voelt te blokkeren..

Gebeurt heel vaak onbewust, het moment dat jij je beschermt en jij je gevoel afsluit.

In jou gevoel, was het moment een kwestie van ‘leven op dood’, dus overlevingssysteem wordt ingeschakeld.

Je overlevingssysteem blijft aanstaan. Is heel vaak een onbewust proces dat jij in die automatische overlevingsmodus blijven staan..

1/ Eens je volwassen bent en jij je vleugels mag uitslaan, bij je niet meer afhankelijk van jou zorgfiguren (ouders).

Dus hier heb jij de vrijheid om stil te staan : wat neem ik mee in mijn volwassen leven, en wat laat ik los in mijn volwassen leven.

Je bent dan onafhankelijk en heb je een vrije keuze. Sta je niet bij stil. Hoe logisch het hier nu misschien klinkt. Neem het jezelf niet kwalijk. Je wist niet beter..

Maar hier heb je een vrije keuze om terug te mogen voelen wat jij voelt.

2/ Ook in gevallen waar het gevoel te pijnlijk was om te voelen, kan je kiezen om weer te mogen voelen wat je voelt.

Je kan ervan bewust zijn, omdat je merkt dat ‘iets’ blijft een impact hebben.. Dat je de balans, evenwicht, liefde, kracht en zelfvertrouwen met jezelf niet terug vind.

Hier is veiligheid nodig, om terug te durven verbinden met wat je voelt. Om zo innerlijk te leren loslaten wat je belet evenwicht te vinden in jou liefde, kracht en zelfvertrouwen.

Hier raad ik wel aan, om hierin hulp en begeleiding te nemen.

Je hoeft dit niet alleen te doen. Hulp vragen om terug te kunnen verbinden in alle veiligheid met je innerlijke wereld vraagt moed. Zie dit als een sterkte, en zeker niet als een zwakte !

Uit een gedachte volgt een emotie. De emotie uit zich lichamelijk.

Ben je uit verbinding met je emotie, blijft het zich uiten lichamelijk. Zo ontstaan vaak klachten als slapeloosheid, stress, angst, burn-out…

Je lichaam geeft jou een boodschap.

Wens dat jij je innerlijke verbinding mag (her)ontdekken.

Verbindende warme groet,

Astrid Beausaert – Gevoelscoach.

Recente berichten
Blog Updates

Meld u aan op mijn nieuwsbrief en ontvang mijn weggevers.